Obec Tisová

Odhalení pamětního kamene tisovskému rodáku,spisovateli, Tobiáši Eliáši Tisovskému. (Nar. 9.1. 1863, + 23.3. 1939)

Občanské sdružení ECCE Tisová uspořádalo v pátek 25. dubna v podvečerních hodinách za přítomnosti třiceti tisovských občanů, odhalení pamětního kamene tisovskému rodáku, spisovateli T.E. Tisovskému k 145. výročí narození a 85. výročí jmenování čestným občanem tisovské obce. Odhalení byli přítomni i pravnuci spisovatele, paní Zuzana Hüttlová a ing. Jan Svoboda.

Školní léta T.E.T. prožil v Českých Heřmanicích, ve Vys. Mýtě, v Litomyšli a v Praze na studiu ČVUT. Od nejútlejšího mládí vynikal v dlouhém a bystrém pozorováním přírody. Jako vrchní účetní rada celý život vyzařoval optimismem, stejně tak působilo na čtenáře jeho dílo. Jeho literární odkaz, určený především mládeži, představuje více jak 50 děl. (např. Povídky z kraje, Dědictví po otci, Na panství kmotra čápa, Čumil a chytrouš,).

Vnučka T.E. Tisovského, paní Prof. Edita Svobodová ve svém dopise ze dne 9. května t.r. přeje všem obyvatelům obce Tisová, klidnou a šťastnou budoucnost bez ptačí chřipky a obdobných pohrom. Přeje, aby dědečkův pamětní kámen všem připomínal, že zbytečný konzum hmotných statků není zdrojem lidského štěstí. Tím je vzdělání, dobré rodinné i sousedské vztahy, a když už konzum, potom konzum kulturních a vědomostních informací.

Za o.s. Ecce Tisová, ing Václav Peterka