Obec Tisová

Občanské sdružení dne 20.2. 2008 na valné hromadě zhodnotilo svoji práci v r. 2007. Ze zprávy svého předsedy i z bohaté diskuze je zřejmé, že si o.s. našlo své pevné místo a že je organizací pro Tisovou přínosnou. I když je o.s. počtem členů nevelké, je schopné zorganizovat, nebo se spolupodílet na celé řadě akcí týkajících se historie, kultury, i jiných oblastí života obce.

Při hodnocení uplynulého roku předseda zmínil oslavy 600. let první písemné zmínky o Tisové, odhalení pamětního kamene významnému malíři Janu Honsovi a také podíl o.s. na otevření diskuse ke znaku a praporu obce.

O.s. bylo založeno V R. 2005 a volební období je podle stanov 3 roky, proto došlo na valné hromadě též k volbě orgánů sdružení. Nejprve valná hromada odsouhlasila snížení počtu členů výkonné rady z 9 na 7 a kontrolní komise ze tří členů na jednoho kontrolora.

Při veřejném hlasování byli zvoleni tito členové:

 • Předseda: Ing. Václav Peterka
 • Místopředsedkyně: Mgr. Eva Růžičková
 • Hospodář: Ing. Pavel Černín
 • Kronikář: Mgr. Ivan Hudeček
 • Kontrolor: Josef Holub
 • Členové:
  • Vojtěch Eliáš
  • Ondřej Hudeček
  • Martin Pokorný

Poděkování si zaslouží všichni, kteří dosud ve výkonné radě pracovali. A nově zvolené radě přejeme, ať se jí daří plnit stanovené cíle.

V druhé části schůze, valná hromada odsouhlasila záměry o.s. pro rok 2008. Jedná se o uspořádání divadelního představení, instalaci pamětního kamene spisovateli T.E. Tisovskému, Opravu kříže u Hübschtových a u Bačových v Koutech, terénní úpravy vjezdu na hřbitov, označení parku Fr. Palackého, spolupráce na vytvoření obecního informačního panelu, úpravu místnosti pro činnost o.s. a některé drobnější akce. Valnou hromadu uzavřela přátelská beseda všech zúčastněných.

Občanské sdružení organizačně zajistilo na pátek 7.3. uspořádání divadelního představení divadelního spolku ,,Šembera,, z Vysokého Mýta, s názvem ,,Venkovští patrioti,, které bylo doplněno filmovými sekvencemi natočenými m.j. u Burešů na Pekárce. Představení shlédlo téměř 100 diváků a většině se velmi líbilo. Děkujeme všem pořadatelům i divákům za účast.

Za o.s. ECCE Tisová, ing. Václav Peterka