Obec Tisová

Vážení spoluobčané,

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu vládou ČR, Vám sdělujeme následující informace:

Obecní úřad bude otevřen pro úřední hodiny v pondělí a ve středu od 14.00 do 17.00 hodin a bude vyřizovat jen nezbytně nutné úkony a agendy. Před návštěvou úřadu zavolejte důvod na telefony číslo:

728 514 349 – starosta, nebo účetní 774 029 299.

Pro platby místních poplatků, vodného a stočného použijte přednostně bezhotovostní platby.  Termín úhrady poplatků, vodného a stočného je prozatím posunutý na 30. dubna 2020.

Do této doby bude svážen odpad bez známky pro rok 2020.

Dále upozorňujeme na uzavření všech prodejen s výjimkou prodejen potravin, léků, drogerie a benzinových stanic. Pro seniory, kteří nemohou dojít nakoupit a nemají nikoho, kdo by jim nákup obstaral, nabízíme zajištění nákupu v prodejně Konzum v Tisové. Volejte prosím na výše uvedená čísla.

Omezení volného pohybu osob:

  • platí od pondělí 16. března 0:00 do úterý 24. března 06:00
  • nevztahuje na cesty do zaměstnání k výkonu podnikání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení 
  • zákaz není uvalen na cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí.
  • Zakázána není účast na pohřbu
  • Omezení se nevztahuje na veřejnou hromadnou dopravu, služby pro obyvatele včetně zásobování, rozvážkovou službu nebo veterinární péči
  • Jsou uzavřena venkovní i vnitřní sportoviště, hospoda
  • Doporučuje se vytvářet podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry a zajistit zvýšená hygienická opatření

Věřím, že s pomocí Vás občanů tuto situaci úspěšně zvládneme ku prospěchu Vás všech.

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat elektronicky, nebo telefonicky

Josef Pánek

V Tisové dne 16. března 2020

Loading...

Základní škola a Mateřská škola oznamuje, že zápis do základní školy se uskuteční dne 3. dubna 2020 od 15.oo hod. do 16.oo hod.

Zápis do mateřské školy se uskuteční dne 5. května 2020 od 12.45 hod do 15.45 hod.

Loading...

Loading...

 

Podkategorie