Obec Tisová

Vážení spoluobčané,

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu vládou ČR, Vám sdělujeme následující informace:

Obecní úřad bude otevřen pro úřední hodiny v pondělí a ve středu od 14.00 do 17.00 hodin a bude vyřizovat jen nezbytně nutné úkony a agendy. Před návštěvou úřadu zavolejte důvod na telefony číslo:

728 514 349 – starosta, nebo účetní 774 029 299.

Pro platby místních poplatků, vodného a stočného použijte přednostně bezhotovostní platby.  Termín úhrady poplatků, vodného a stočného je prozatím posunutý na 30. dubna 2020.

Do této doby bude svážen odpad bez známky pro rok 2020.

Dále upozorňujeme na uzavření všech prodejen s výjimkou prodejen potravin, léků, drogerie a benzinových stanic. Pro seniory, kteří nemohou dojít nakoupit a nemají nikoho, kdo by jim nákup obstaral, nabízíme zajištění nákupu v prodejně Konzum v Tisové. Volejte prosím na výše uvedená čísla.

Omezení volného pohybu osob:

  • platí od pondělí 16. března 0:00 do úterý 24. března 06:00
  • nevztahuje na cesty do zaměstnání k výkonu podnikání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení 
  • zákaz není uvalen na cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí.
  • Zakázána není účast na pohřbu
  • Omezení se nevztahuje na veřejnou hromadnou dopravu, služby pro obyvatele včetně zásobování, rozvážkovou službu nebo veterinární péči
  • Jsou uzavřena venkovní i vnitřní sportoviště, hospoda
  • Doporučuje se vytvářet podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry a zajistit zvýšená hygienická opatření

Věřím, že s pomocí Vás občanů tuto situaci úspěšně zvládneme ku prospěchu Vás všech.

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat elektronicky, nebo telefonicky

Josef Pánek

V Tisové dne 16. března 2020