Obec Tisová

Základní škola a Mateřská škola oznamuje, že zápis do základní školy se uskuteční dne 3. dubna 2020 od 15.oo hod. do 16.oo hod.

Zápis do mateřské školy se uskuteční dne 5. května 2020 od 12.45 hod do 15.45 hod.