naše obec

naše obec

menu

Úvodní stránka
Historie obce
Kontakty
Zastupitelstvo
Výbory a komise
Úřední hodiny
Úřední e-deska
Tisovské okénko
ECCE Tisová
Formuláře
Fotogalerie
Registr oznámení
E-podatelna
Autor stránek
Škola

informace
pro případ ohrožení

vyhláška o zákazu podomního prodeje

Obvodní oddělení Policie ČR 
Vysoké Mýto

historické snímky

fotogalerie - Oslavy 600 let od první písemné zmínky o obci Tisová


Obec Tisová a občanské sdružení ECCE TISOVÁ

Ve dnech 27. – 29. dubna (na tisovskou pouť) jsme si v Tisové připomněli 600 let první písemné zmínky o naší obci. 
O jakou zmínku se jedná? Tisovský občan Mikuláš z Tisové byl uveden jako jeden ze tří svědků při darování choceňských lázní farnímu kostelu choceňskému na darovací listině slovutného Horky z Horky a to v Litomyšli datované 29. března roku 1407. 
V pátek 27. dubna v 18 hodin byla v zasedací místnosti hasičského sboru otevřena výstava k historii obce a starožitností z místních domácností. Autorem výstavy byl pan ing. Vladimír Černý, který svým neúnavným bádáním v archivech mohl tyto cenné historické dokumenty ukázat široké veřejnosti. 
Následovala beseda k historii obce, na kterou byla jako host a hlavní přednášející pozvána Mgr. Věra Sekotová, historička z Ústí n. Orlicí. Paní Sekotová svým vystoupením nastínila v historických souvislostech vztah obce k jednotlivým panstvím, ať vysokomýtskému, tak litomyšlskému od doby husitské, až do konce 18. století. Určitým překvapením pro přítomné bylo, že právě Tisová platila nejvyšší daně z celého okolí a byla vždy pilířem vrchnostenského hospodaření. Besedy se zůčastnilo asi 55 spoluobčanů. Pozvání přijali i kronikáři a přátelé historie z okolních obcí, například pan učitel Ladislav Heblt a kronikář pan Holub ze Sloupnice, ,,sběratel,, historie pan Dr. Miroslav Kučera z Bučiny, starosta pan Teplý z Bučiny nebo kronikářka slečna Prokešová. 
V sobotu naše malé oslavy pokračovaly od 15 hodin přednáškou k návrhům znaku a praporu obce pod vedením heraldika pana Jana Fr. Křivohlávka z Rovně ( u Rychnova nad Kněžnou ). Tuto přednášku navštívila i vedoucí oddělení kultury Krajského úřadu v Pardubicích ing. Milada Valečková, která seznámila přítomné s dotační politikou oddělení kultury PaK. Poděkovala za skromné, ale hezké uspořádání oslav v sousedském duchu. Pan radní PaK ing. Miroslav Brýdl (odbor kultury a památkové péče ) se ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit. Pozvání na sobotní přednášku přijal i pan ing. Bohdan Fikes, který přijel s rodiči až z Blanska a zaujal svým poutavým vyprávěním o hledání kořenů rodů Fikejzů a Váňů.
Ze tří navržených znaků, se těšil největší pozornosti v pořadí třetí návrh - znak je rozdělen na zelené a žluté pole s atributy svatého Vojtěcha (berla a kniha), ke kterému se předkové už před staletími hlásili a po určitý čas obec měla tohoto světce ve svém znaku a na obecním razítku. Obec měla i svoji pečeť se svatým Vojtěchem, kterou označovala pravost dokumentů. 
V sobotu 28. dubna se po mnoha letech opět uskutečnila na obecním sále pouťová taneční zábava, kterou pořádala TJ Sokol. K tanci a poslechu hrála skupina GEM z Bučiny. Zábava se vydařila a pobavit se přišlo 105 tanečníků.
V neděli 29. dubna se od 16 hodin konal v kapli svatého Vojtěcha koncert, kde vystoupil žesťový soubor žáků ze ZUŠ ve Vysokém Mýtě pod vedením Václava Drobného a Pěvecký ženský sbor Canto Excorde z Horního Jelení, jehož sbormistrem je Jakub Stratílek. Kapli za tímto účelem navštívilo 85 posluchačů jak místních, tak ze širokého okolí.
Ve čtvrtek 3. května navštívili také žáci ZŠ v Tisové (spolu s paní ředitelkou Evou Růžičkovou a paní učitelkou Janou Koukolovou) výstavu k historii obce a starožitností. Děti mimo jiné zaujalo nechvályhodné vysvědčení jejich předchůdce na ZŠ. Výstavou žaky provázel pan Josef Holub z Pekárky - kronikář občanského sdružení ECCE Tisová.
 

Tisovské okénko

odběr SMS z OÚ

MAS Litomyšlsko

turistický portál

Dovolená Východní Čechy

videa

nové fotografie

Plamen
Plamen
labutě
labutě
odhalení pamětního kamene
Odhalení pamětního kamene
vítání občánků
vítání občánků
Den matek
Den matek
uctění památky
uctění památky
vítání občánků
vítání občánků
kanalizace a ČOV
kanalizace a ČOV
vítání občánků
vítání občánků
pamětní kámen
pamětní kámen
Vítání občánků
Vítání občánků
Den matek
Den matek
obecní ples 2007
obecní ples 2007
zima 2007
zima 2007
přístavba
přístavba
beseda se seniory
beseda se seniory
Plamen 2006/2007
Plamen 2006/2007
vítání občánků
vítání občánků

Den matek
Den matek